۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
معرفي واحد مدارك پزشكي

معرفی  واحد مدارک پزشکی

 

واحد مدارک پزشکی  بیمارستان خاتم الانبیاء خفر در طبقه همکف  ساختمان شماره دو (ساختمان اداری) واقع شده است.

مدارک پزشکی به عنوان محک ذی قیمتی از فعالیتهای گروه بهداشتی و پزشکی وشاخص فعالیت کادر بیمارستانی،والاترین و باارزشترین اهرم برنامه ریزی وتصمیم گیری های مدیریتی در رده های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و پژوهشی می باشد، از این رو درک اهمیت والای آن به مثابه توسعه تفکرو بینش اطلاعاتی است . مدارک پزشکی مهمترین ابزار ذخیره و بازیابی اطلاعات و آنالیز مراقبتهای بهداشتی و درمانی است و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار،بیماریها، مخاطرات بهداشتی، تشخیصها، آزمایشات،معاینات، روشهای درمانی، پیگیری و امثالهم می باشد و درعصر فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی به عنوان مهمترین و واقعیترین منبع اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی است زیرا مبتنی بر واقعیات پزشکی است وبه عنوان ابزار ارزیابی اقدامات درمانی، کنترل فعالیت پزشکان و پیراپزشکان، کمک به عوامل فرآیند درمان جهت افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها و برای احقاق حقوق بیمار، پزشک،پیراپزشک و بیمارستان در محافل قضایی و حقوقی از آن به عنوان سند رسمی استفاده می گردد .

اهدافی که مدارک پزشکی تأمین می کند عبارتند از :

1 - اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار .

2 - ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند .

3 - تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار - اساس مطالعه، بررسی و ارزشیابی .

5 - کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار، بیمارستان و کارکنان مسئول .

6 - تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی .

7 - آموزش و پژوهش .

 

اهمیت مدارک پزشکی :

بخش مدارک پزشکی با هدف ارائه خدمات به بیماران،پزشکان، مدیران بیمارستانها و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و حفظ مطلوب کیفیت خدمات درمانی وبهداشتی و حقوق بیماران و رعایت استانداردها با اهداف اختصاصی زیر از مهمترین بخشهای بیمارستانی بشمار می آید :

- ایجاد یک سیستم کارآمد برای نگهداری پرونده کامل بیماران .

- داشتن آمار عملیات تشخیصی و بالینی انجام شده و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها .

- گردآوری اطلاعات علمی از پرونده ها و گزارش پزشکی آنها .

- پاسخگویی به مکاتبات قانونی بمنظور کمک به مراجع قانونی در امر صدور احکام .

- کمک به امر تصمیم گیری مدیریتی در توسعه امکانات و تجهیزات بخشها و ... با استفاد ه از آمار بیمار .

اهمیت مستند سازی مدارک پزشکی :

یکی از ارزشمند ترین ابزارهای مهم جهت کسب تجربه در علم طب ثبت داده های پزشکی است . ثبت این یادداشت ها نقش اصلی در پیگیری و مراقبت از بیمار داشته و رابط بین پزشک و سایر گروههایی است که به منظور تشریح دوران بیماری و راه و روش درمان بیماری ثبت می گردند . از اهداف اولیه نظام بهداشتی و مدارک پزشکی ، ارائه اطلاعات کامل ،معتبر ،مناسب و کافی و به موقع برای مدیران بیمارستان ها ، پزشکی قانونی ، نظام پزشکی وتحقیقات و پژوهش های علمی برای کادر پزشکی ، اعضاء هیئت علمی ،کادر پیراپزشکی و دانشجویان است و بیانگر سیر بیماری ها و درمان می باشد .

راه دستیابی به هدف فوق مستندسازی مدارک پزشکی است که رعایت قوانین مستندسازی برای مستندسازان پزشکی بالاخص پزشکان و پرستاران از اهمیت فوق العاده ای برخورداراست .

استفاده از مدارک پزشکی در مراقبت از بیمار

برای انجام مبادلات منظم اطلاعات و مراقبت پزشکی بیمارستان و کادر پزشکی باید مراحل زیر را بمنظور مراقبت

بهتر از بیمار انجام دهد

1- در موقع مرخص کردن بیمار و انتقال وی به یکی از بیمارستانها و درمانگاه ها جهت انجام معالجه احتیاج به مبادله اطلاعات خاص می باشد گزارش بیمارستان حاوی اطلاعات پزشکی از قبیل تشخیص اولیه و تشخیص نهایی و مراحل دیگر بوده و خلاصه پرونده بیمار نیز می تواند اطلاعاتی راجع به چگونگی وضع بیمار ، نحوه پرستاری و همچنین نوع تغذیه ای که برای ادامه مراقبت از بیمار مفید می باشد را نشان می دهد . بنابراین ممکن است پزشک معالج دستور دهد رونوشتی از معاینات ، معالجات پزشکی و سایر اطلاعات مناسب دیگر به بیمارستان و درمانگاه هایی که بیمار به انجا اعزام شود ارسال گردد

2- بطور نسبی ترخیص بیمار که توام با انتقال وی به بیمارستان یا کلینیک تخصصی دیگر می باشد مستلزم ارسال

کپی برگ خلاصه ترخیص و توصیه های مربوط به ادامه درمان می باشد

3-انتقال موقت بیمار به بیمارستان دیگر برای ادامه درمان و یا انجام رادیوتراپی و فیزیوتراپی و مسائل دیگر نیز ممکن است احتیاج به انتقال موقت تمام و یا قسمتی از مدارک پزشکی وی به بیمارستان جدید داشته باشد . این مسئله بستگی به درخواست بیمارستان و کلینیک ادامه دهنده درمان بیمار ) با توجه به در نظر گرفتن قوانین و ضوابط موجود در این زمینه دارد(

4- در صورتیکه بیمار توسط یک پزشک به بیمارستان یا کلینیک معرفی شود بهتر است پس از ترخیص و بهبودی

بیمار خلاصه ای از معالجات انجام شده را جهت اطلاعات بعدی برای پزشک ارسال دارد

5-در مورد پزشکان خصوصی در صورتیکه برای درمان تقاضای خلاصه پرونده را نماید بیمارستان پس از کسب اجازه

کتبی از بیمار می تواند خلاصه ای از پرونده بیمار را جهت پزشک خصوصی ارسال دارد اما در صورتیکه پزشک خصوصی پرونده ای را جهت پژوهش و مطالعات پزشکی و اموزش نیاز داشته باشد باید قوانین مربوط به مطالعه و پژوهش در ارتباط با پرونده های پزشکی مورد توجه قرار گیرد .

 

تاریخ :
1398/10/02
تعداد بازدید:
1834
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal