۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
تغذيه و رژيم درماني

معرفی

تصویر

 

نام و نام خانوادگی:  صدیقه مرادی

 

 

سمت: مسئول واحد تغذیه و رژیم درمانی

مدرک تحصیلی:کارشناس تغذیه

تلفن: 54504509-071 داخلی 217

فعالیت های واحد تغذیه:

 

-مشاوره تغذیه و رژیم درمانی به بیماران

-مدیریت خدمات غذایی بیمارستان

 

شرح وظایف مسئول واحد تغذیه و رژیم درمانی

 

1-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بخش تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان

2-تهیه و تدوین فرآیند مدیریت خدمات غذایی بیمارستان (شامل خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری و توزیع غذا ...)

3-نگهداری، پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح بیمارستان

4-همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت و سلامت کارکنان بخش تغذیه

5-همکاری و هماهنگی با مسئول بهداشت محیط بیمارستان برای نظارت بر وضعیت بهداشت اماکن ارائه خدمات غذایی و تامین ایمنی کارکنان و محیط

6-مدیریت و نظارت بر انجام تحقیقات کاربردی در واحدهای تحت پوشش جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات تغذیه ای

7-شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز

8-برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تغذیه ای برای پرسنل بیمارستان (پزشکان، پرستاران و...)

9-تهیه و تدوین متون آموزش تغذیه جهت بیماران

10-سرپرستی و نظارت بر فرآیند تهیه، دریافت و خرید مواد غذایی، انبارسازی، آماده سازی و انتقال مواد غذایی خام یا فرآوری شده، آماده سازی محلول گاواژ، طبخ، نگهداری غذای آماده یا غذاهای باقیمانده، توزیع غذا و میان وعده ها

11-تهیه شرح وظایف سرآشپز، آشپز، کمک آشپز، متصدی توزیع غذا و ظرفشو و سایر پرسنل کمکی در مدیریت خدمات غذایی

12-تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت

13-تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت

14-اجرای استاندارد های اعتباربخشی بخش تغذیه در بیمارستان

15-تشکیل کمیته تغذیه و رژیم درمانی به شکل دوره ای در صورت نیاز

16-جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های بخش تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی

17-بررسی گزارشات و آمار بخش تغذیه و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان دانشگاه

 

 

تاریخ :
1398/10/02
تعداد بازدید:
1821
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal