۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
بيمه گري

معرفي

تصوير

 

نام و نام خانوادگي:  سعيده صداقت

 

 

سمت: مسئول واحد بيمه گري

مدرك تحصيلي:كارشناس آمار و مدارك پزشكي

تلفن: 54504509-071 داخلي 208

معرفي واحد بيمه گري:

 

واحد بيمه گري بيمارستان خاتم الانبياء خفر در طبقه هم كف ساختمان شماره 2 واقع شده است و در ساعات اداري ايام غير تعطيل فعال مي باشد.

 

شرح وظايف مسئول واحد بيمه گري

 

1-اخذ پرونده هاي بستري و سرپايي از واحد ترخيص و پذيرش

2-تفكيك پرونده ها بر اساس بستري و نوع بيمه

3-تهيه صورتحساب بيمه مربوط به هر پرونده

4-تهيه اسناد مربوط به پرونده هاي بستري و سرپايي و خدمات پاراكلينيكي ارائه شده

5-ارسال اسناد بيمه اي بيمارستان و بيمه هاي تكميلي به سازمان هاي بيمه

6-تحويل نسخ ويزيت پزشكان از درمانگاه

7-اخذ نسخه بيمه اي پاراكلينيكي (آزمايشگاه ، راديولوژي، سونوگرافي، داروخانه)

8-ليست گيري و ارسال نسخه پزشكان به سازمان هاي بيمه گر

9-تحويل پرونده ها پس از انجام امورات بيمه هاي به واحد بايگاني

10-دريافت ليست كسورات از سازمانهاي بيمه گر و اقدام جهت رفع مشكلات مربوطه

11-محاسبه كارانه پزشكان (ليست شماره 1) بر اساس پرونده هاي اخذ شده از واحد ترخيص

12-دريافت نرخ جديد خدمات درماني اعم از بستري و سرپايي و پاراكلينيكي و اعلام آن به واحدهاي مربوط

13-اعلام درآمد بيمه به واحد درآمد

14-پاسخ گويي به ارباب رجوع در امور مربوط به اسناد پزشكي

15- انجام ساير امور مربوطه

 

 

 

تاریخ :
1397/02/31
تعداد بازدید:
2878
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal