۱۴۰۱ شنبه ۲۲ مرداد
شرح وظايف پرسنل آزمايشگاه

مشخصات پرسنل شاغل در واحد آزمایشگاه:

 

مسئول فنی: خانم دکتر حدیث کارگر

مدرک تحصیلی:متخصص پاتولوژی

مسئول واحد:آقای صالحی

مدرک تحصیلی:کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

مسئول پذیرش: خانم کریمی

پاتولوژیست:

خانم دکترحدیث کارگر

 

شرح وظایف پرسنل شاغل در واحد آزمایشگاه:

-        کسب دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه.

-        انجام آزمایشهای آزمایشگاهی شامل فرمول شمارش گلبولی ؛سدیمانتاسیون؛هماتوکریت؛هموگلوبین،گروه خونی و غیره.

-        انجام آزمایشهای مستقیم نمونهای میکروبی و انگلی.

-         انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به امتحان کامل ادرار.

-        انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به اندازه گیری قند و اوره ،کراتینین و غیره.

-        نظارت و یا انجام اقدامات آزمایشگاهی مربوط به شارش باکتری،تهیه محیط های کشت اختصاصی و افتراقی و مراقبت و کنترل دستگاههای فیزیکی.

-        همکاری با کمیته استاندارد به منظور استاندارد کردن روشهای مختلف آزمایشگاهی.

-        بررسی و کنترل روشها ی آزمایش و انجام آزمایش مجدد برروی موارد  مشکوک در صورت لزوم.

-        شرکت در برنامه های تخصصی و سایر برنامه های بهداشتی جهت جمع آوری اطاعات ضروری.

-        شرکت در سمینارهای مربوط بعنوان کارشناس طبق درخواست .

-        تنظیم مقالات علمی و بررسی کارهای انجام شده و قابل نشر.

-        تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون وظایف محوله و ارائه آن به مسئول مربوطه.

-        برگزاری کلاسهای دروس علمی در محیط کار.

-        انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق.

تاریخ :
1398/10/01
تعداد بازدید:
8412
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal