۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
نخستين عمل كله سيستكتومي
نخستين عمل كله سيستكتومي
نخستين عمل كله سيستكتومي در بيمارستان خاتم الانبياء خفر

نخستين عمل كله سيستكتومي باز با سرپرستي آقاي دكتر فرزان نقش وار متخصص جراحي عمومي و خانم دكتر سودابه امامي متخصص بيهوشي در بخش اتاق عمل بيمارستان خاتم الانبياء خفر انجام پذيرفت.

بيمار در حال حاضر در بخش بستري بيمارستان تحت مراقبت مي باشد و شرايط خوبي دارد.

مديريت و رياست محترم بيمارستان ضمن آرزوي موفقيت روز افزون جناب آقاي دكتر نقش وار و سركار خانم دكتر امامي، از پرسنل محترم بخش اتاق عمل و بيهوشي قدرداني نمودند.