۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
بازسازي و تجهيز پانسيون پزشكان
بازسازي و تجهيز پانسيون پزشكان
بازسازي و تجهيز پانسيون پزشكان

به همت معاونت محترم توسعه و معاونت محترم درمان در راستاي  افزايش خدمت رساني به مردم و افزايش انگيزه و ماندگاري پزشكان محترم مطالبات رفاهي در جهت بازسازي و تكميل تجهيزات 2 واحد پانسيون پزشكان و 2 واحد پانسيون پرسنلي انجام پذيرفت و و كليه وسايل و تجهيزات مورد نياز از جمله ماشين لباسشويي،مبلمان كامل،تلويزيون LED،يخچال،تخت،فرش و ... خريداري و پانسيون ها تجهيز گرديد و مورد بهره برداري قرار گرفت.

رياست و مديريت محترم بيمارستان ضمن تشكر از همت والاي معاون محترم توسعه و درمان براي پيشبرد اهداف بيمارستان ابراز اميدواري نمودند.