۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
گراميداشت روز جهاني راديولوژي
گراميداشت روز جهاني راديولوژي
تجليل از پرسنل راديولوژي به مناسبت روز جهاني پرتو نگاري
به مناسبت روز جهاني راديولوژي مديريت محترم بيمارستان خاتم الانبياء خفر به همراه نمايندگان محترم معاونت درمان و جمعي از مسئولين واحد ها ،با حضور در واحد راديولوژي ضمن تقديم شاخه گل و لوح يادمان روز راديولوژي را به پرسنل محترم راديولوژي تبريك گفتند و از زحمات اين عزيزان در ارائه خدمات به مردم تقدير نمودند.