۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
خدمات و تنظيفات

معرفي واحد خدمات و تنظيفات:

 

§         19 نفر نيروي خدمات در بخشهاي مختلف بيمارستان مشغول انجام امور محوله مي باشند.

شرح وظايف مسئول خدمات :

1.        نظارت بر برنامه روزانه و تقسيم وظايف بين قسمت هاي تحت سرپرستي و هماهنگي وهدايت واعمال كنترلهاي لازم

2.       هماهنگي و نظارت براي ارائه خدمات عمومي در سطح بيمارستان نظير تنظيف و جمع آوري و دفع زباله ،نقل و انتقال تخت ها و تشك ها در اتاق هاي بخش ها وانتقال دارو ولوازم مورد نياز بخش ها و جابجايي البسه و ملحفه براي شستشو

3.      نظارت بر آماده نمودن بيمار براي انتقال به اتاق عمل ،راديولوژي ،وساير قسمت ها تحت نظارت پرستار

4.       نظارت بر امور نظافت كليه اتاق ها وراهروها ي بخش وسرويسهاي بهداشتي وساير قسمتهاي بيمارستان اعم از كف –ديوار و يا وسايل بيمارستاني نظير لوله هاي آزمايشگاه و غيره طبق نظر دستور مافوق 

5.      نظارت بر تخليه سطلهاي زباله بيماران و اتاقهاي عمل وساير قسمتهاي بخش ها در محل خاص تمركز زباله بيمارستاني 

6.       نظارت بر نقل وانتقال نامه ها و پرونده ها به قسمتهاي مختلف طبق دستور

7.      نظارت بر نصب بخشنامه ها در تابلو هاي بخش ها و ساير قسمت هاي بيمارستان طبق نظر مقام مسئول

8.      نظارت بر اقدام به تخليه بار در انبار بخش

9.       نظارت بر آماده سازي جسد وانتقال آن به سرد خانه

شرح وظايف خدمات :

1.         رعايت شئونات اخلاقي واسلامي درمحيط كار

2.       آراستگي وضع ظاهرو لباس كارمطابق بادستورالعمل محيط كارازقبيل تميزي لباس كار-كفش مناسب-اجتناب ازپوشيدن دمپايي

3.      رعايت واهميت دادن به بهداشت فردي

4.       الزام به نصب اتيكت برروي لباس در محيط كار

5.      اطلاع داشتن ازبرنامه كاري هفتگي وحضوربه موقع در محل كارخود

6.       رعايت واحترام به سلسله مراتب اداري

7.      آشنايي باشرح وظايف خود ونحوه اجراي صحيح آن

8.      اجراي صحيح واصولي دستورالعمل هاي مسئول محترم بهداشت محيط درمورد نحوه نظافت واستفاده از مواد شوينده

9.       تهيه موادمصرفي مورد لزوم كارشما دربخشها،به منظورخدمت رساني بهتر به بيماران وپرسنل درماني

10.     استفاده بهينه ازموادووسايل مصرفي وجلوگيري ازاسراف

11.     در دسترس بودن جهت انجام امور بخش درمواقع لزوم واجتناب ازترك بي دليل بخش

12.    عدم استفاده ازتلفن همراه درحين كار

13.   تجمع غيرضروري پرسنل خدمات درشيفتهاي مختلف درجلوي بخشها

14.    رعايت واحترام به حقوق بيماران

15.   رعايت واحترام به همكاران خود وتمامي كاركنان بيمارستان

16.    مطلع كردن مسئولين ذيربط ازمشكلات جسمي وروحي خود (بادليل مستدل پزشكي) به منظورمساعدت وهمكاري باشما،درغيراين صورت حق هيچگونه اعتراضي به شيفت يا بخش محل خدمت خود نخواهيد داشت

17.   عدم دخالت دركاركليه پرسنل واحدهاي مستقر دربيمارستان به ويژه بخش درمان و مددكار اجتماعي

18.   لزوم شركت دركليه كلاسهاي آموزشي مربوط به كار شما كه با اطلاع رساني قبلي برگزارخواهد شد

19.    به منظور بالارفتن كيفيت نظافت وانجام اموربخشها،پرسنل خدمات آقايان وخانمها موظف به همكاري وتقسيم كار با يكديگرمي باشند

20.    از ورود بي مورد دراتاق رست پرسنل بپرهيزيد،حتي جهت نظافت آن ورختكن پرسنل، بامسئول شيفت آن بخش هماهنگي كنيد

21.    ازصدازدن يكديگرازفاصله دور وباصداي بلند دربخشها ومحيط بيمارستان خودداري كنيد

22.   استفاده ازموادسفيدكنندهدركليه بخشها ممنوع مي باشد

23. استفاده ازماسك ودستكش مناسب درحين كار به منظورحفظ سلامتي وپيشگيري از آلودگي بدن

شرح وظايف پرسنل خدمات :

1.        نظافت تمام سطوح بخشها:كف تمام اتاقها(پشت درها- پشت كمد بيماران- زيرتخت بيماران و...)- ايستگاه پرستاري- اتاقهاي كنفرانس- رختكن پرسنل- اتاق انتظارواستراحت همراهان- پاسيوها

o        توجه:نظافت اتاق رست ورختكن پرسنل پرستاربايد باهماهنگي مسئول بخش باشد

2.       نظافت محوطه بيمارستان شامل پياده روها-جوي هاي آب وكانالها- پاركينگ پزشكان ونقليه- نظافت راه پله هاي ساختمان پزشكان- تخليه سطلهاي زباله محوطه- نظافت قسمتهاي چمن كاري شده-

3.      نوع نظافت بخشها بايد متناسب باآن بخش باشد

4.       گذاشتن وبرداشتن ظرف ادراري از زيرپاي بيمار

5.      حمل تراليهاي زباله به اتاق زباله

o        پيچيدن اجساد وانتقال آن به سردخانه بيمارستان

6.       توجه:قبل ازگذاشتن جسد،ازروشن بودن سردخانه مطمئن شويد

7.      انتقال بيماران ازبخشي به بخشي ديگربانظارت وهمراهي پرستار

8.      بردن نمونه هاي آزمايش به آزمايشگاه وگرفتن جواب ازآزمايشگاه

9.       بردن پرونده ها به حسابداري وتسويه ترخيص وبايگاني

10.     تحويل وسايل مصرفي بخش ازانبارمركزي ودارويي

11.     تحويل گرفتن دارو ازداروخانه بستري براي بخشها

12.    جابجايي لوازم وملزومات اداري وبيمارستاني ازبخشي به بخشي ديگر

13.   بردن مريض ازاتاق عمل به بخش بادستورونظارت يكي ازپرسنل بخش درمواقعي كه اتاق عمل شلوغ است

14.    گردگيري قابهاي عكس- بالاي در اتاقهاودرسرويس هاي بهداشتي - چوب پرده ها- ساعتها- گردگيري مهتابي ولامپهاي داخل سقف- نظافت دريچه هاي كانالها وتهويه هاي سقفي

تاریخ :
1397/02/31
تعداد بازدید:
310
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal