۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۶ مرداد
شرح وظايف مسئول فني

شرح وظايف مسئول فني واحد راديولوژي(راديولوژيست)

اين رشته در برگيرنده طبقات مشاغلي است كه متصديان آنها عهده دار انجام كارهاي تخصصي ومطالعاتي و برنامه ريزي در زمينه هاي امور فني،تشخيصي،درماني،انتخاب روش هاي مناسب براي كار با پرتوهاي يونيزان،انجام كارهاي روزانه از جمله فلوروسكوپي، آنژيوگرافي،سونوگرافي،پروسيجرهاي تخصصي و ... مي باشند.

وظايف ومسئوليت هاي مسئول فني:

1-   سرپرستي كليه امور فني و اداري بخش

2-  كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي،ساختاني ،دارويي وتجهيزات بخش و تطبيق آنها با استانداردهاي ارزشيابي بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

3-  كنترل حضور وغياب وعملكرد كيفي پزشكان راديولوژي و كاركنان فني و اداري واحد تحت سرپرستي

4-  تعيين اولويت پذيرش و بررسي وضعيت بيماران اورژانسي

5-  نظارت بر برآورد تنظيم درخواست تجهيزات پزشكي و مصرفي

6-  حضور مستمر وفعال در ساعات تعيين شده و نوبت كاري درج شده در پروانه مسئول فني واحد زيربط

7-   نظارت بركيفيت و قابل استفاده بودن تجهيزات و ملزومات بخش و نيز داروهاي موجود در بخش

8-  نظارت برحسن انجام خدمات تشخيصي درماني

9-  نظارت برثبت گزارش دقيق عملكرد،آمار واطلاعات مربوط به بخش به تفكيك خدمات تشخيصي ودرماني

10-  پيروي و رعايت كليه مقررات ودستورالعمل هاي صادره از سوي مراجع ذيصلاح در ارتباط با حرفه شغلي

11- تهيه وتنظيم برنامه كاري قسمت هاي مختلف واحد

12- بررسي ونظارت برايمني كاركنان از لحاظ مخاطرات كار با پرتوهاي يونيزان ،ضوابط ساختماني و ...

در موارد ذيل وظايف مسئول فني وساير پزشكان متخصص راديولوژي يكسان مي باشد.

1-  رعايت سلسله مراتب اداري

2-  اجراي دقيق شئونات اسلامي در محيط كار

3-  به كارگيري اخلاق اسلامي و رفتار مناسب با همكاران،بيماران وهمراهان بيمار

4-  حضور فعال در بخش راديولوژي در ساعات مقرر

5-  انجام راديواسكوپي و تزريق مواد حاجب يا دارويي مرتبط با حرفه شغلي

6-  انجام خدمات تشخيصي سونوگرافي وارائه گزارش آن

7-  نظارت برانجام سي تي اسكن و ارائه گزارش آن

8-  نظارت برانجام ام آر آي و ارائه گزارش آن

9-  نظارت برانجام عكسبردارهاي ساده و ارائه گزارش آن

10-انجام ساير اموري كه درحدود مقررات از طرف مقام مافوق ارجاع مي گردد.

 

تاریخ :
1396/01/22
تعداد بازدید:
66
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0

ارسال نظرات
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal