۱۳۹۸ شنبه ۲ شهريور
معرفي تيم مديريت اجرايي

تيم مديريت اجرايي بيمارستان خاتم الانبياء خفر

نام و نام خانوادگي

سمت

رديف

دكتر احمد آراد

رئيس بيمارستان و مسئول فني

1

صغري محتشمي

مدير داخلي و دفتر خدمات پرستاري

2

رحيمه موسوي

مسئول واحد بهبود كيفيت

3

سحر عرفان منش

سوپروايزر آموزشي

4

احمدرضا ورزنده

مسئول امور اداري و مسئول واحد فناوري اطلاعات

5

 

شرح وظايف تيم مديريت اجرايي:

1-تدوين نهايي برنامه استراتژيك بيمارستان

2- بازنگري برنامه استراتژيك بيمارستان

3- نشر رسالت بيمارستان جهت هدايت كليه اقدامات بيمارستان در راستاي رسالت

4- تعيين سطح ايمني بيمار در قالب برنامه عملياتي

5- تخصيص منابع به بخش ها و واحدهاي مختلف بيمارستان به منظور دستيابي به اهداف استراتژيك

6- تجزيه و تحليل گزارش پيشرفت برنامه عملياتي و پايش هاي انجام شده و پيگيري مداخلات اصلاحي

7- نظارت بر اجراي صحيح برنامه عملياتي جهت بهبود كيفيت ارائه خدمات و ايمني بيمار

8- كسب اطمينان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش هاي ارزيابي و يا سازمان هاي قانون گذار از جمله اعتبار بخشي

9- مشاركت در تدوين برنامه بهبود كيفيت و ايمني بيمار

10- نظارت بر تعيين و تحليل شاخص هاي كليدي بيمارستان

11- كسب اطمينان از انجام اقدامات مصوب در جلسات تيم مديريت اجرايي

12- برنامه ريزي در خصوص بازديدهاي منظم مديريتي ايمني بيمار

13- تعيين مسئول ايمني بيمار و فرد پاسخگوي ايمني بيمار

 

تاریخ :
1397/04/06
تعداد بازدید:
283
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal